Utvalt

Siarmoone

Denna sidan fick sitt namn från sierska och månen. Jag valde dessa symboler. Då jag ser månes energi som något mystiskt, men är statiskt och förutsägbar. Sierska en person som ser, hör och förstår allt som sker framför och bakom kulisserna. Se sambandet mellan livets alla skeden. Andlig som vardagligt.

Vad kommer jag skriva om

På denna sida kommer jag skriva om allt mellan himmel och jord. Men främst kommer koncentrera mig på mediala ting. Men eftersom människan är helhet. Så är det många saker som hänger ihop med varandra. Därför väljer jag skriva om just allt mellan himmel och jord.